purper 44
jaargang 7 2016
12
COLOFON
Purper Online is een uitgave voor medewerkers van Pro Persona en verschijnt zeven keer per jaar Redactie: Hanneke Sizoo (hoofdredacteur), Philip Homburg, Ellen Wilbrink, Arend Jan Alberts, Marc Schippers, Miranda de Groot Contactpersonen: Charles van Workum, 

Miep Wolak, Jolanda Zwaan, Joost Schneiders, Hendrik van de Mortel Beeld en geluid: 

Philip Homburg, Hanneke Sizoo, Merijn Koelink, Iris Spaink,  DOKS ontwerpburo  Correcties: afdeling Communicatie Vormgeving: DOKS ontwerpburo Redactieadres: afdeling Communicatie, de Zijsprong, Wolfheze 2, 6874 BE WolfhezeTel: 06 11587113 E-mail: purper@propersona.nl Twitter: @purperonline

Kopij: Graag aanleveren via e-mail: purper@propersona.nl. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, in te korten of naar een later moment te verschuiven. Dit gebeurt in overleg met de inzender. Verspreiding: Purper Online wordt per mail verstuurd naar 3.750 medewerkers en naar externe belangstellenden. Ook is Purper Online te vinden op het Intranet en de website van Pro Persona. Automatisch de nieuwste Purper Online ontvangen?
Meld je aan bij purper@propersona.nl. Deadline: nr. 45: 3 februari 2017
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten