purper 40
jaargang 7 2016
11
ZO ZIJN
ONZE 

MANIEREN

De top 10 van fatsoen

Scroll naar beneden om het artikel te lezen

‘Je kunt een nieuw contact in de eerste vijf minuten verknallen, dat geldt voor iedereen die hier binnenkomt,’ zegt senior verpleegkundige Carla Lenssen van Octaaf D, een klinische afdeling voor volwassenen. Samen met Peter van Dijk vertelt ze over Just Culture, gastvrijheid en klantvriendelijke communicatie.

‘Ook wij merken dat de mentaliteit in de zorg verhardt en steeds individualistischer wordt. Onze norm is echter te werken vanuit respect en fatsoen. Mensen die hier komen zeggen: ‘Wat een warm bad, zo kan het ook!’ Onze overtuiging: het terugdringen van dwang en drang heeft met veel meer te maken dan alleen het aanspreken op onacceptabel gedrag van elkaar of naar cliënten.’


Just Culture

Meerdere keren valt de term 'Just Culture', een gedachtengoed dat ook door de Inspectie van Gezondheidszorg wordt uitgedragen. Het idee in een notendop: een open en faire cultuur, op basis van vertrouwen naar elkaar, bevordert cliëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Je kunt wel allerlei regels verzinnen, maar de cultuur als fundament is bepalend. 

Alleen als de cultuur open en fair is kun je elkaar aanspreken en ervan leren. Dat lukt niet als er angst is om fouten toe te geven. Het is beter te leren van gemaakte fouten, dan te zoeken naar een zondebok. 


‘In de vliegwereld en algemene ziekenhuizen wordt deze term al veel meer gebruikt, vooral de Mayo Clinic in Amerika is op dit gebied toonaangevend. Binnen onze unit zoeken we steeds het gesprek met cliënt, en proberen zoveel mogelijk samen te kijken naar wat te doen bij spanningen. Daardoor krijg je een betere verstandhouding met elkaar dan wanneer je alleen op de regel gaat reageren. Binding, motivatie voor de doelgroep en een vast kernteam zijn nodig om een dergelijke cultuur van de grond te krijgen en deze ook continue scherp te houden. Hierin heeft het team van Octaaf D, met aansturing van Peter, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd.’ 

DE TOP TIEN 

VAN OCTAAF D

Welkom

Wanneer je hier binnenkomt word je welkom geheten. Er komt iemand naar je toe, je krijgt een hand, je wordt aangekeken. Of je nu cliënt bent of bezoeker, dat maakt niet uit. Bij de ingang staat een banner, met daarop een grote foto van het team. Die banner maakt duidelijk: dit is het team dat hier werkt, we hebben een gezicht. Gastvrijheid is bij ons een mentaliteit, geen service. Voor cliënten, maar ook in het contact met alle anderen, zijn de eerste vijf minuten cruciaal. Ga je daar mank, dan heeft dat effect op de rest van behandeling.Bekende gezichten

Cliënten vinden het niet prettig als er veel wisselingen zijn van het personeel. Ze hechten waarde aan bekendheid. Een goede samenwerking opbouwen is essentieel voor de behandeling en belangrijk voor het gevoel van veiligheid. Dat vergt tijd. Leidinggevende op de werkvloer

Als leidinggevende moet je weten wat er op de vloer speelt en hoe het met je medewerkers gaat. Dus ga je regelmatig met hen in gesprek, je zorgt ervoor dat je hen hoort en ook ziet werken. Het is belangrijk te weten of de motivatie er nog is, wat de drijfveren zijn of idealen, maar ook of het thuis goed gaat.Ken je vak

Weet van de ziektebeelden en weet hoe je moet handelen of cliënten het beste kunt benaderen. Onderschrijf de rehabilitatiegedachte. Werk vanuit herstel en spreek de taal van cliënt. Sta er als hulpverlener naast, niet erboven.Fouten

Gemaakte fouten worden openlijk besproken. We rekenen elkaar er niet op af en spelen niet op de persoon. We zijn samen verantwoordelijk, dus lossen we de schade samen op en bespreken we wat we volgende keer beter kunnen doen.Aanspreken

We hebben het lef elkaar aan te spreken op onacceptabel gedrag, meteen vanaf het eerste moment. Doe je dat niet, dan kom je op een glijdende schaal terecht. Voor je het weet geldt het recht van de sterkste. De basis is steeds weer respect en fatsoen. Naar cliënten wordt dat ook uitgedragen. Respectvol zeggen dat het anders kan, is geen probleem.Weg met dat mobieltje

Mobiele telefoons, die zie je hier niet liggen. Ze blijven in je tas, berichten checken doe je in de pauze. Tenzij er iets dringends aan de hand is, natuurlijk. Mobieltjes verstoren het contact en de relatie met de cliënt. De deur van het kantoor van de verpleegkundigen is verwijderd, de laptops staan op de groepen. Zo zijn verpleegkundigen beter toegankelijk voor cliënten. Privacy

Als bezoeker zomaar een afdeling oplopen? Dat kan niet. We dragen uit dat cliënten hier tijdelijk verblijven en behandeld worden, en dat ze recht hebben op privacy. Je stelt je dus voor als je binnenkomt en je licht je bezoek toe. Focus op vooruit

De focus staat voortdurend op vooruit, daar is lef voor nodig. De veranderingen gaan hard, daar moet je in mee. Stilstaan of niet willen, dat werkt alleen maar belemmerend. Nieuwe wegen inslaan geeft ook een hoop energie!Bewaak de grens

Agressie komt voor in ons werk, we hebben ermee te maken. Maar aan weerbaarheid zit een grens. Onze norm: agressie tolereren we niet. Als agressie normaal wordt gevonden, wordt het onevenredig moeilijk het weer terug te draaien. We maken cliënten medeverantwoordelijk voor het klimaat. We dragen uit dat het van belang is dat het hier veilig is, voor iedereen. Onze boodschap is altijd: we hebben oog en oor voor elkaar. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wil je dit delen?
Wil je reageren?
Meer weten over Just Culture? Tip van Carla Lenssen: Lees het boek van Sidney Dekker 

‘Just Culture, Balancing Safety and Accountability’(Eng) of dit artikel in Medisch Contact

‘Gastvrijheid is bij ons een mentaliteit, geen service’
Tekst: Hanneke Sizoo   Fotografie: Philip Homburg
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten