purper 39
jaargang 7 2016
08

Een nieuwe applicatie geeft patiënten van de Pompestichting de mogelijkheid om zicht te krijgen op de gebieden waarin ze risico lopen, om er vervolgens actief aan te kunnen werken. Onderzoeker Meike de Vries vertelt over de app.

Door Hanneke Sizoo 

SPIN-APP BRENGT
RISICO'S IN KAART

Scroll naar beneden om het artikel te lezen

Volgens Meike is risicotaxatie vooral het domein van de professionals en de teams. 

‘De risicogebieden zijn leidend voor de behandeling, maar vaak lastig te volgen voor patiënten. Het programma Kwaliteit Forensische Zorg, een samenwerkingsverband tussen alle forensische instellingen, besloot daarom budget vrij te maken voor het ontwikkelen van een app, waardoor patiënten een actievere rol krijgen.’ 

De Pompestichting en De Woenselse Poort gingen er mee aan de slag, Meike en haar collega Erik Bulten nemen deel aan de projectgroep. Een groep patiënten van beide instellingen werkt mee aan de ontwikkeling van de app, die nu in de basis klaar is en over enkele maanden in gebruik wordt genomen. De eerste versie van deze app is gebaseerd op twee risicotaxatie-instrumenten die in de forensische sector gebruikt worden: De HKT (Historisch, Klinisch, Toekomst) en de HCR20V3 (Historical, Clinical, and Risk Management). 


Ruimte om te scoren en reflecteren

Meike: ‘Stel je een spin voor, met lange poten, ofwel assen. Iedere as vertegenwoordigt een risicogebied, zoals wonen, financiën, werk, vrije tijd, stress, verantwoordelijkheid, et cetera. Over ieder risicogebied wordt eerst uitleg gegeven. Daarna volgen er vragen, waar de gebruiker op kan scoren en er ook ruimte is om te reflecteren. Op iedere as bevindt zich een bolletje, waarin de score tot uiting komt. Hoe dichter het bolletje in het midden van de van de spin komt, hoe beter. Hoe verder het bolletje van het centrum afstaat, hoe groter het risico. 

Per risicogebied geeft de gebruiker aan of hij het als probleem ervaart, of hij het zelf op kan lossen of er hulp bij nodig heeft. Zo krijgt iedere as een kleur en is het ook visueel duidelijk welke risicogebieden de aandacht nodig hebben.’ 


Regie over behandeling

De spin kun je op verschillende manier gebruiken. De huidige maar ook de gewenste situatie kun je in kaart brengen en met elkaar vergelijken. Ook kun je de spin over een half jaar nog eens invullen en zo zien hoe je jezelf ontwikkeld hebt. Meike: ‘Het idee van de spin is dat de patiënt beter weet waar de behandeling op gericht is. Zo spreek je als behandelaar en patiënt dezelfde taal en krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen behandeling. En mocht je er als behandelaar en patiënt verschillend tegenaan kijken, dan kun je het daar over hebben. Het geeft ruimte om het bespreekbaar te maken, ook tijdens de behandelplanbesprekingen'.


Tools, testjes en filmpjes

Het blijkt dat patiënten het leuk vinden om met de app te werken. Er is niet veel uitleg nodig, de app wijst vanzelf de weg. De sessies die besteed zijn om de functionaliteit van de app te testen werden door patiënten heel serieus genomen, zij waren zeer gemotiveerd om mee te denken. Meike: ‘De app bevat nu nog veel tekst, we willen hem ook geschikt maken voor minderbegaafden. De app wordt de komende tijd doorontwikkeld, zodat hij ook ingezet kan worden voor psycho-educatie. Ook wordt de app uitgebreid met tools, testjes en filmpjes. Daarnaast krijgt iedere forensische instelling de mogelijkheid zelf instrumenten te uploaden'. 


Meer informatie? Zie www.kfz.nl of stuur een e-mail naar e.bulten@pompestichting.nl


‘De patiënt weet beter waar de behandeling op gericht is. Zo spreek je als behandelaar en patiënt dezelfde taal’
Wil je dit delen?
Wil je reageren?
Meike de Vries
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten