purper 39
jaargang 7 2016
03

PURPER
STEL JE EIGEN

Wil je bijvoorbeeld weten welke artikelen over het thema ‘autisme’ tot nu toe zijn verschenen in alle Purpers Online? Zie je graag alle lunchwandelingen van Henk Eikholt nog eens op een rij? Of wil je weten of jouw collega wel eens in Purper heeft gestaan?


Gebruik de boekenkastfunctie. Klik op het icoontje in de vorm van het boek, zie werkbalk bovenin de pagina's. Tik je zoekterm in zoals ‘autisme’, ‘lunchwandeling’, of ‘Walter’ en stel heel simpel je eigen magazine samen. 

ABONNEMENT

OP

Medewerkers van Pro Persona krijgen Purper Online automatisch toegestuurd. Werk jij niet bij Pro Persona maar wil je wel zeven keer per jaar gratis Purper Online ontvangen? 


Meld je dan hier aan. Bij elke nieuwe uitgave sturen we je een e-mail met een link naar Purper Online.

SAMEN
PURPER?
ZORG
OM SUÏCIDE

Scroll naar beneden om de artikelen te lezen

Het aantal suïcides in Nederland stijgt in een zorgwekkend tempo met 6% per jaar. Zo ook in Arnhem en omgeving. Het Platform Suïcidepreventie regio Arnhem is opgericht om mensen in nood beter op te vangen en het tij te keren. Ketenpartners Iriszorg, VGGM, Rijnstate, Pro Persona, politie en huisartsen werken hiertoe samen. Enkele ketenpartners organiseerden eind 2015 een congres in Wolfheze over suïcidepreventie.


Zo’n 80 aanwezigen luisterden geboeid naar het interview van psychiater Bas Verweij met een nabestaande, een vader wiens dochter zichzelf, ondanks vele contacten met zorg(instellingen), suïcideerde. Dit gaf een indringend beeld wat zelfdoding teweeg brengt in de omgeving van iemand die zijn of haar leven beëindigt. 


Ketenpartners vertelden kort wat hun rol is bij suïcide(preventie), wat goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Interessante verhalen uit een ingewikkelde praktijk. 

Conclusie: De samenwerking tussen de ketenpartners kan en moet beter. Bij iedereen is de wil groot om de schouders te zetten onder preventie van zelfdoding. Zoals aanwezig psychiater Ad Kaasenbrood zei: 'Dat doen we als een familie'. Tot slot werd een oproep gedaan vooral de naasten niet te vergeten.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
CRISISZORG ARNHEM
Pro Persona Arnhem, GGNet en Onze huisartsen (de koepelorganisatie voor huisartsen in Arnhem) ondertekenden op 28 januari 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Het doel: een patiëntveilige, patiëntvriendelijke en effectieve zorgverlening aan mensen met een acute psychiatrische zorgvraag, zowel binnen als buiten kantooruren.


In de praktijk uit zich dat onder meer in: snel handelen, optimale informatieverstrekking, heldere overdrachtsmomenten tussen ketenpartners en, voorkomen dat cliënten met een acute psychiatrische hulpvraag onbedoeld worden opgenomen of terecht komen in een politiecel.

van het FACTteam Kind en Jeugd, regiogemeente Nijmegen


Het FACTteam Kind en Jeugd regiogemeente Nijmegen is een samenwerkingsverband met Karakter, instelling voor jeugd- en kinderpsychiatrie. Het multidisciplinaire team gaat op pad om zorgwekkende en zorgmijdende jongeren met complexe psychiatrische problematiek aan huis te behandelen. 


Frans Heeremans, maatschappelijk werker en systeemtherapeut in opleiding vertelt: ‘We moeten veel investeren om het vertrouwen te winnen van de jongere, de bejegening is hierbij erg belangrijk. Bij de behandeling wordt het gezin, en indien nodig, de omgeving betrokken. De problematiek raakt ook vaak de wijk en de school van de jongere, daarom is er regelmatig contact met het wijkteam en de school. Bijzonder aan deze behandelmethode is dat er gemakkelijker ‘op- en afgeschaald’ kan worden: Gaat het niet goed, wordt de behandeling intensiever. Is de situatie stabiel, kan de intensiteit van de behandeling afnemen. Zo houdt het FACTteam beter vinger aan de pols.’ LvL  

IEDEREEN IS VAN DE WERELD, DE WERELD IS VAN IEDEREEN
Week van de Psychiatrie 2016


Van 29 maart tot en met 2 april is het de Week van de Psychiatrie naar Zelfregie, geïnitieerd door cliëntenorganisaties en cliëntenraden uit de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Het gekozenen motto voor deze week: ‘Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen.’ De motivatie: ‘Er is allesbehalve sprake van een inclusieve samenleving. De huidige ontwikkelingen maken ‘meedoen’ eerder ingewikkeld dan dat er kansen liggen. Denk aan de verwarde personen-discussie. De ontmanteling van de verzorgingsstaat, de bezuinigingen en overhevelingen geven het leven van veel mensen eerder een jungle-achtig karakter. De verwarring is groot.’ 

De werkgroep verzamelt ideeën en stimuleert cliënten en organisaties tot activiteiten rondom het thema. Traditiegetrouw besteedt ook Multicomplexe Zorg Nijmegen aandacht aan de Week van de Psychiatrie. Meer informatie volgt op Intranet. 

www.weekvandepsychiatrie.nl

HET KARAKTER
VOORSTELLING 'ANGST'
TREKT VOLLE ZAAL
‘Zou er een pil zijn, dan zou ik hem gelijk nemen’

Collectief PodiumT maakt taboedoorbrekend theater. Onlangs speelden ze de uitverkochte voorstelling ‘Angst’ in LUX in Nijmegen, voor cliënten en hun familie. Overwaal, TOPGGz-gecertificeerd centrum voor angststoornissen, werkte samen met andere GGZ-instellingen mee aan de realisatie van de voorstelling. Gert-Jan Hendriks nam deel aan de forumdiscussie na de voorstelling. 


Anja de Weerd, directiesecretaresse van het zorgprogramma Angststoornissen, zat in de zaal en was diep onder de indruk. ‘Een geweldige voorstelling. De gekozen vorm is prachtig; actrice Frederiek Voskens communiceert met acht beeldschermen waarop monden en ogen van mensen met onder andere een dwangstoornis te zien zijn. Je schrikt soms wanneer er iets benoemd wordt dat je herkent bij je zelf. Het meest was ik onder de indruk van een vrouw die volgens een dwingend systeem haar was ophing aan de lijn. In patronen, op kleur in de volgorde van de kleuren van de regenboog, blokjes, streepjes en vierkanten bij elkaar. ‘Zou er een pil zijn, dan zou ik hem gelijk nemen,’ zei de vrouw.’ Het zou me een hoop tijd schelen met het verwerken van de was.’ 

Nieuwsgierig? De derde voorstelling van deze GGZ-samenwerking is gepland op 

8 maart 2016 in Cinemec Utrecht en is bedoeld voor verwijzers, GGZ professionals, cliënten, familie en vrijgevestigden. Voor informatie klik hier

KORT
PURPER
Wil je dit delen?
Wil je reageren?
Wil je dit delen?
Wil je reageren?
Wil je dit delen?
Wil je reageren?
Wil je dit delen?
Wil je reageren?
Wil je dit delen?
Wil je reageren?
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten