purper 38
jaargang 6 2015
08

Het verzuim van Pro Persona is op dit moment gemiddeld 5%. Dat kost de organisatie veel geld. Een deel van het verzuim is helaas niet te vermijden. Maar wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je ziek wordt? Tips van een paar deskundigen.

Door Hanneke Sizoo

GRIJS
VERZUIM
BEN JIJ NOG VITAAL?

Reïntegratie- en loopbaanadviseur Angelique Slief


‘We hebben het over grijs verzuim als de oorzaak niet helemaal duidelijk is. Is er onvrede? Een motivatieprobleem? Loop je niet meer zo hard voor je werk? Is het te moeilijk, of te gemakkelijk? Zijn er privéproblemen? Ziek melden ligt dan op de loer. Het is dan van belang de zaken op een rij te zetten. Mijn ervaring is dat medewerkers uit de zorgsector vaak niet gewend zijn goed voor zichzelf te zorgen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook wanneer zij tijdens een loopbaantraject het middelpunt vormen en zichzelf moeten afvragen, wat wil ik nu eigenlijk? Veel medewerkers denken dat een oplossing zou moeten liggen in een andere functie, en dat idee roept vervolgens meteen veel onzekerheid op. Mijn advies: denk in kleine stappen. Eerst antwoord op de vraag: wie ben ik en wat wil ik? Een vrijwillig loopbaantraject kan daar bij helpen. Wees het verzuim vòòr. Niet wachten tot je door je hoeven zakt.’

Arbo-adviseur Louis Hutten


‘Mensen die voor de zorg kiezen zijn vaak zeer dienstbaar. Het risico is dat je daarmee over de grens gaat en overbelast raakt. Zeker in een periode waarin we het met minder personeel moeten doen, de werkdruk hoog is, mensen langer doorwerken en er onrust is over reorganisaties. Dus leer je grenzen te bewaken, ken je kwetsbaarheden en blijft alert. Of je goed in je vel zit op je werk is ook jouw zorg, niet alleen die van de werkgever.’

HR-adviseur Nelleke Peltzer


‘Mijn advies aan medewerkers is: ga niet thuis zitten wanneer je jezelf overbelast voelt of als er problemen op het werk zijn. Van een time-out wordt het probleem niet kleiner. Hoe langer je thuis bent, hoe hoger de drempel is om weer te beginnen. Vraag jezelf regelmatig af of je nog vitaal genoeg bent voor de uitvoering van je functie. Met vitaal bedoel ik vooral: ben je voldoende toegerust om je functie uit te voeren. Fysiek, mentaal en is je kennis nog up to date De psychiatrie verandert, er wordt steeds meer verwacht van medewerkers. De één kan dat aan, de ander niet. Doe je nog de juiste dingen en op de juiste manier? Ga daar het gesprek over aan met je leidinggevende. Voorkom dat het werk steeds zwaarder gaat voelen en er risico op verzuim ontstaat. Verzuim veroorzaakt door een loopbaanprobleem is erg ingewikkeld en moeilijk op te lossen. Hou zelf de regie over je loopbaan!

Bedrijfsarts Wil Duits


‘De uitdaging binnen de psychiatrie is op dit moment cliënten zo veel mogelijk zelfsturing te geven over hun leven, ze minder afhankelijk te laten zijn. Dat vraagt om een anders ingerichte organisatie, maar ook om andere vaardigheden van medewerkers. Wanneer mensen goed op de hoogte zijn van de reden waarom veranderingen nodig zijn, dan zijn zij beter in staat mee te bewegen.


Wees je er van bewust dat je zelf als medewerker óók zelfsturend bent. Je bent nooit slachtoffer, altijd de actor. Op ieder moment in je leven kun je keuzes maken, je eigen autonomie aannemen. Lukt dat niet, dan kun je daar hulp bij zoeken. Sommigen medewerkers zijn bereid heel ver van hun eigen kracht af te gaan staan, omdat er andere belangen spelen zoals inkomen en hypotheek. Begrijpelijk, maar op den duur niet vol te houden. Voorkom dat je gevangen zit in je eigen situatie.’

Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten