purper 37
jaargang 6 2015
02

Laat je meevoeren door de pluizen, dit nieuws wil je niet missen.

PURPER
STEL JE EIGEN

Wil je bijvoorbeeld weten welke artikelen over het thema ‘autisme’ tot nu toe zijn verschenen in alle Purpers Online? Zie je graag alle lunchwandelingen van Henk Eikholt nog eens op een rij? Of wil je weten of jouw collega wel eens in Purper heeft gestaan?


Gebruik de boekenkastfunctie. Klik op het icoontje in de vorm van het boek, zie werkbalk bovenin de pagina's. Tik je zoekterm in zoals ‘autisme’, ‘lunchwandeling’, of ‘Walter’ en stel heel simpel je eigen magazine samen.

ABONNEMENT

OP

Medewerkers van Pro Persona krijgen Purper Online automatisch toegestuurd. Werk jij niet bij Pro Persona maar wil je wel zeven keer per jaar gratis Purper Online ontvangen?


Meld je dan hier aan. Bij elke nieuwe uitgave sturen we je een e-mail met een link naar Purper Online.

SAMEN
PURPER?
EEN CIJFER
VOOR DE HULPVERLENER
Zorgkaart.nl is een website waar iedereen die gebruik wil maken van de zorg, op zoek kan gaan naar zorgaanbieders, maar ook -anoniem- een waardering kan achterlaten. De waardering is gericht op de behandeling, de behandelaar, de accommodatie, afspraken, informatievoorziening en bejegening. Zorgkaart.nl bestaat al een aantal jaren, sinds kort is Pro Persona ook actief op deze site.

Om er voor te zorgen dat de waardering voor Pro Persona en haar medewerkers een reëel beeld geeft, is het belangrijk dat zoveel mogelijk cliënten zich uitspreken over de zorg die ze ontvangen. Behandelaars krijgen daarom de beschikking over kaartjes, die ze aan het einde van de behandeling kunnen uitreiken aan hun cliënten. Ook hangen overal posters om cliënten op het bestaan van de site te wijzen.

Deelname aan de site dient meerdere doelen: profilering van het zorgaanbod van Pro Persona, transparantie over de kwaliteit en de mogelijkheid om te leren van en te reageren op feedback.


Meer weten?

Kijk op www.zorgkaart.nl of lees de uitgebreidere informatie op Intranet.

WELKE TIPS HEB JIJ VOOR
VEILIG WERKEN IN DE ZORG?
Ook dit jaar staat veiligheid nadrukkelijk in de schijnwerpers binnen Pro Persona tijdens de nationale 'Week van de Veiligheid'. Op de diverse zorglocaties zullen van

5 tot en met 11 oktober allerlei activiteiten worden georganiseerd, van lunchbijeenkomsten over veiligheidsbeleving tot gesprekken over de rollen en verantwoordelijkheden in het Veiligheid Management Systeem.


‘Je ziet dat het thema veiligheid leeft binnen Pro Persona,’ zegt Yntze Scheper, directeur Facilitair Servicecentrum en portefeuillehouder Veiligheid. ‘Vorig jaar hielden we voor het eerst deze veiligheidsweek. Dat leverde goede discussies, nieuwe gezichtspunten én een gezamenlijk geformuleerde

‘Pro Persona Visie op Veiligheid’ op. Het gesprek

gaan we dit jaar opnieuw aan, maar dan op de

zorglocaties. We vragen medewerkers, cliënten

én familieleden dan ook actief om te participeren

en een bijdrage te leveren aan een veilige

zorgomgeving. Hoe weet je of je de juiste

medicijnen hebt gegeven? Wie informeer jij over

drugsgebruik? Hoe blaas jij stoom af? Wanneer

meld je veiligheidsissues in TriasWeb? Dat zijn

relevante vragen.’


De geplande activiteiten geven invulling aan thema’s als suïcidepreventie, agressie en medicatieveiligheid. Houd het programma binnen je eigen locatie in de gaten via intranet. Voor vragen over de ‘Week van de Veiligheid’ kun je contact opnemen met je locatiedirecteur.

CRISISKAARTCONSULENT
WINT PRIJS
Ervaringsdeskundige Yvonne van der Zanden deed mee aan de 100% Talent Winactie van Movisie, een kennisinstituut dat zich onder andere bezig houdt met sociale vraagstukken. 100% Talent draait om het positief en meer talentgericht werken met jongeren. Yvonne reageerde op de prijsvraag, vertelde over haar werk en won vervolgens een workshop voor een team. Yvonne: ‘In mijn werk als crisiskaartconsulent zie ik vaak gebeuren dat jongeren na een psychose ervaren dat hun hele leven in duigen is gevallen. Hulpverleners hebben dan de neiging zich op de aandoening te richten, en te weinig op de mens. Op zoek gaan naar talent en mogelijkheden, ontdekken waar je goed in bent, dat geeft steun, is mijn overtuiging. De workshop sluit daar op aan. Ik denk dat ik hem aanbied aan mijn collega- ervaringsdeskundigen.’
WAT VIND JIJ ERVAN?
HPO:
Hoe kijk jij naar je werk en naar Pro Persona als organisatie? En wat is jouw bijdrage aan de ontwikkeling van een toporganisatie? Zomaar enkele onderwerpen die vanaf 5 oktober aan bod komen in de inmiddels bekende HPO-vragenlijst.
In 2012 is de methodiek van een ‘High Performance Organization’ (HPO) geïntroduceerd binnen Pro Persona en is een eerste meting verricht. Deze ‘nulmeting’ leverde verbeterpunten en actieplannen op. De huidige meting moet inzicht geven in waar Pro Persona op dit moment staat in het vervullen van haar missie om de best denkbare zorg aan haar cliënten te bieden. ’HPO is steeds meer onderdeel geworden van ons dagelijkse werk,’ stelt Ron Akkerman, voorzitter van de Raad van Bestuur. ‘De methodiek biedt ons handvatten om onze organisatie te ‘scoren’ op pijlers als openheid, lange termijngerichtheid en de kwaliteit van medewerkers en leidinggevenden. Dat laatste is van enorm belang! Daar zetten we dan ook op in via onder meer onze eigen Pro Persona Academie'.


’Een andere pijler is het vermogen om als organisatie continue te verbeteren. ‘Ik ben me er terdege van bewust dat de sector flink is veranderd tussen de vorige en huidige meting. Zo hebben we het ingrijpende besluit genomen om met een laag minder leidinggevenden te gaan werken. Dat heeft een enorme impact op mensen, op de organisatie, maar is voor ons geen reden om de vervolgmeting uit te stellen.’


Resultaten

De HPO-meting is voor Pro Persona een belangrijk hulpmiddel om systematisch in beeld te brengen hoe het staat met de (door)ontwikkeling van de organisatie. Ron: ‘Het biedt op alle niveaus stof tot nadenken en input om op teamniveau vervolgacties in gang te zetten. Daarom is het van groot belang dat alle medewerkers de enquête invullen.’

Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten