purper 33
jaargang 6 2015
08

Door Hanneke Sizoo

LEREN

Een cursus volgen op een moment dat het jou uitkomt, op kosten van de baas. Dat kan met behulp van e-learning. Steeds meer collega’s scholen zichzelf op deze manier bij. Maar niet alle bijscholing is geschikt voor het beeldscherm. Dus is er een combinatie: ‘blended’ leren.


Vijf jaar geleden staken verschillende GGZ-instellingen de koppen bij elkaar en ontwikkelden gezamenlijk een aantal modules voor e-learning. Door samen op te trekken werd een hoop geld bespaard. Uiteindelijk werd de GGZ Ecademy opgericht, een coöperatieve vereniging waar meer dan dertig GGZ-instellingen bij aangesloten zijn, waaronder Pro Persona. Iedere instelling betaalt contributie, gebaseerd op het aantal medewerkers dat de instelling in dienst heeft. Van de opbrengst worden elke jaar ongeveer vijf nieuwe modules ontwikkeld waar alle medewerkers van de aangesloten instellingen vrijelijk gebruik van kunnen maken.


Geen dure docenten

De afdeling Opleidingen van ProCES biedt steeds vaker bijscholing aan met behulp van e-learning. Thieu Verhagen is directeur van ProCES en licht toe waarom: ‘De gedachte is dat je zelf verantwoordelijk bent voor het up-to-date houden van je kennis en dat niet alle bijscholing vanzelfsprekend in de tijd van de baas hoeft plaats te vinden. Omdat medewerkers een module volgen op een door hen zelf gekozen moment, al dan niet onder werktijd, hoeft er geen verlies van productie te zijn. Bovendien zijn er geen dure docenten nodig.’


Kapstok voor modules

Thieu: ‘De volgende stap is dat Pro Persona een Elektronische Leeromgeving krijgt (ELO), een soort kapstok waaraan alle modules opgehangen kunnen worden en dat gekoppeld wordt aan HARP (het registratiesysteem voor mutaties) en het personeelsinformatie-systeem. Zo kun je in één oogopslag zien wie welke module heeft gevolgd en kun je automatisch de certificering en accreditatie bijhouden. Dat maakt dat de opleidings-administratie veel effectiever en betere bijgehouden kan worden, en dat medewerker en leidinggevende een veel beter inzicht kunnen krijgen in gevolgde scholingen en bekwaam-heden. De oriëntatie op een goed ELO-systeem loopt nog, we hopen op korte termijn een keuze te maken.’
Blended

Opleidingsadviseur Janny van Looijengoed vertelt dat niet iedere scholing het gewenste effect oplevert als alleen een e-learning module wordt gevolgd. ‘Er zijn vaardigheden die praktisch geoefend moeten worden, zoals de vaardigheidstraining die bij de module ‘Motiverende gespreksvoering’ hoort. Daarom is er voor deze module een ‘blended’ variant: de cursisten doorlopen eerst digitaal een module voordat ze starten met de vaardigheidstraining die groepsgewijs gegeven wordt.’


Leerrendement

De meldcode huiselijk geweld is een voorbeeld van een training die volledig digitaal gevolgd kan worden. Een door de inspectie verplicht gestelde cursus, die inmiddels door zevenhonderd medewerkers van Pro Persona gevolgd is. Janny: ‘De modules worden heel goed ontvangen. Cursisten vinden de inhoud passend en ervaren het als een leuke, vraaggerichte manier van leren. Waar en wanneer je leert bepaal je zelf. De interactiviteit levert meer leerrendement op. En, er is geen reistijd.’


Expertise in huis

In samenwerking met de GGZ Ecademy is ProCES bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules, maar ook ‘in huis’ worden eigen modules ontwikkeld, specifiek voor het zorgaanbod van Pro Persona. Janny: ‘We willen in de toekomst meer gebruik gaan maken van de expertise die we zelf in huis hebben. Onze eigen medewerkers kunnen uitstekend een rol vervullen door via e-learning hun kennis over te dragen of mee te denken over de inhoud en de module te testen voordat hij vrij komt. Ook zijn we van plan om ‘leerlijnen’ uit te zetten, zodat medewerkers maar ook leidinggevenden duidelijk kunnen zien welke

opeenvolgende modules gevolgd kunnen worden.’


Meer weten?

Wil je meer weten over het aanbod met behulp van e-learning? Ga dan naar Intranet en klik op ‘Mijn Werk’. Op Youtube zijn demonstratiefilmpjes van verschillende modules te zien. Kijk bijvoorbeeld naar …

WANNEER HET


JOU UITKOMT
Dit artikel bevat:
Thieu Verhagen
Janny van Looijengoed
‘Je bent zelf verantwoordelijk voor het

up-to-date houden van je kennis’

'De interactiviteit levert meer leerrendement op’
Verpleegkundige Annemarie de Groot volgde verschillende modules.
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten