Geurt is van het begin af aan betrokken bij Indigo, destijds de voorloper van de Basis GGZ. De afgelopen jaren werkte Geurt als eerstelijns behandelaar in de regio Veluwe Vallei (Ede) en was hij huisartsencontactpersoon in de regio. Het werk als POH in de huidige vorm, is voor hem dan ook niet nieuw. Verder was hij betrokken bij het opzetten van de POH-GGZ-opleiding voor de Christelijke Hogeschool Ede.


KOP-methode vraagt om ervaring

Geurt: ‘Het mooie aan ons vak is dat we niet meer hulp bieden dan nodig is, ofwel we werken ‘stepped care’. Want je hoeft niet alles uit de kast te halen om effectief te behandelen. Om dat goed en snel te kunnen inschatten is de ervaring van de POH wel belangrijk. We werken met de zogenaamde KOP-methode: Wat is de Klacht, hoe zijn de Omstandigheden en wat is de Persoonlijke stijl van de cliënt, daarin is altijd sprake van samenhang. Als je dat weet kun je snel aan de slag. Vaak wordt gekozen voor de probleemoplossende aanpak, klachtgerichte behandeling of behandeling gericht op verandering van het gewoontegedrag. Is de problematiek zwaar en is er toch een verwijzing nodig, dan stellen we natuurlijk wel een vermoedelijke diagnose.’


Behandelhulp.com

Geurt gebruikt onder andere de site www.behandelhulp.com als ondersteuning voor cliënten. Daar is veel informatie te vinden over allerlei klachten zoals piekeren, rouwverwerking en slaapproblemen en worden tips gegeven over wat je kunt doen.

Geurt: ‘De site is in ontwikkeling en vult zich met informatie over allerlei klachten. Het is een goed hulpmiddel. Ik raad cliënten vaak aan om bepaalde informatie thuis rustig door te lezen. Dan is er tijdens het consult meer tijd voor andere dingen.’


Notitie in systeem huisarts

‘Als het goed is weten de huisartsen prima wat ze je kunnen voorleggen,’ zegt Geurt. ‘Dat wij in de huisartspraktijk werken is voor hen ideaal, zo kunnen ze de cliënt toch in de buurt houden. Wanneer ik de cliënt gesproken heb, maak ik een aantekening in het systeem van de huisarts. Die kan zo in één oogopslag zien waar ik mee bezig ben en wat de afspraken met de cliënt zijn. Bij afsluiting maak ik een notitie in de agenda van de huisarts en dan ben ik klaar, dat is zo geweldig! Ook hoef ik geen zorgmetingen te doen. Daar prijs ik mijzelf gelukkig mee.’


Verwijzen

De huisarts is in geval van verwijzing niet gebonden aan Pro Persona, maar heeft meerdere opties. Geurt: ‘Uiteindelijk doet de huisarts aan de cliënt een voorstel voor een zorgaanbieder. Zelf weet ik natuurlijk ook goed welke zorgaanbieder goed is in het behandelen van een bepaald soort hulpvraag en doe ik eventueel een voorstel.’


Andere denkwijze

Kortdurend behandelen, zoals de POH-ers doen, vraagt om een andere denkwijze, vertelt Geurt. ‘Je moet met minder informatie kunnen werken, vergaard in vaak 30 minuten. Je hoeft niet alles te weten om een goed beeld van een cliënt te krijgen, maar daar is wel ervaring voor nodig. Heb je die te weinig dan ontstaat het risico dat je te veel vragen stelt of te snel toch doorverwijst. Er zijn heel veel situaties die zich goed lenen voor een korte behandeling, niet alles hoeft met intensieve psychotherapie behandeld te worden. Bovendien heeft ieder mens een groot zelfherstellend vermogen en hoef je niet iedereen te blijven volgen tot ze volledig genezen zijn. Er is geen limiet aan de hulp die we geven. Maar meestal voelen cliënten zich na drie à vier gesprekken een stuk beter. Of ze komen later nog een keer, afhankelijk van de hulpvraag die er op dat moment is.’


Kritisch volgen

De ontwikkelingen binnen de GGZ gaan hard en er is duidelijk sprake van academisering in de GGZ, vindt Geurt. ‘Als verpleegkundige moet je het kritisch blijven volgen. Doe je dat niet, dan lijkt iedere verandering verlies. De SPV is bij uitstek geschikt voor de functie van POH. Dus grijp je kans en wacht niet af. Het vak van de POH is ontzettend leuk. Je hebt veel tijd voor cliëntencontacten, en er is weinig bureaucratie.’

purper 33
jaargang 6 2015
03
POH-GGZ:

Iedere huisartspraktijk heeft tegenwoordig een praktijkondersteuner (POH-GGZ) in dienst. Geurt Jansen werkt vanuit Indigo in huisartsenpraktijk Veldhuizen in Ede. Geurt: ‘Het vak van de POH-GGZ is ontzettend leuk. Je kunt veel tijd besteden aan je cliënten en er is weinig bureaucratie.’


Door Hanneke Sizoo

SOUNDBITE
Dit artikel bevat:
'JE HOEFT NIET ALLES TE WETEN OM GOED TE KUNNEN BEHANDELEN'
00:00
00:00
text
Anoeska van Gorkum is leidinggevende voor alle POH-ers die onder de vlag van Indigo werken. Haar ervaring is dat huisartsen super tevreden zijn. ‘Er was 9 FTE begroot voor huisarts-ondersteuners, het zijn nu al 21 FTE.’

Hoe komt het dat er zo’n behoefte is ontstaan aan POH-ers? Anoeska: ‘Dat heeft te maken met een verschuiving binnen het pakket aan vergoedingen. Het zorgaanbod voor bepaald soort problematiek wordt niet meer vergoed door de zorgverzekering. De huisarts moet zelf deze zorg gaan bieden. Dat betekent veel te veel werk voor de huisarts. Daarnaast hebben huisartsen vaker het gevoel expertise te missen op het gebeid van psychiatrie. Door een POH-GGZ in de praktijk te laten werken kunnen de cliënten met psychische problemen in de praktijk van de huisarts door de POH worden behandeld of begeleid.Sommige huisartsen nemen zelf een POH-GGZ in dienst of huren hem of haar in. Bij Indigo bijvoorbeeld, of zoals in Nijmegen, bij OCE. Ook zijn er steeds meer POH-ers die een eigen praktijk hebben en zich per uur laten inhuren. De huisarts vaart blind op de POH, is de ervaring van Anoeska. ‘Samen zijn zij leidend in het traject dat volgt.’

Casus POH-GGZ
door Geurt Jansen

Huisarts verwijst een 55-jarige vrouw voor onderzoek en eventuele behandeling door naar POH-GGZ. Ik heb een gesprek van 30 minuten met mevrouw en gebruik het KOP-model voor de probleeminventarisatie.


Klachten

Al maanden vreselijk moe, veel last van stress, slaapproblemen, krijgt het werk niet goed af, veel zorgen vanwege zorg voor moeder en anderen familieleden. Probeert maar door te gaan maar het lukt niet meer.


Omstandigheden

Werkt 32 uur als directiesecretaresse bij een aannemersbedrijf en heeft een spilfunctie, wordt vaak benaderd voor ad-hoczaken naast het gewone werk en wordt zeer gewaardeerd. Goed huwelijk met tweede man, gescheiden van eerste man die veel psychische problemen had. Opgegroeid als oudste van zes kinderen in gezin met problemen, vader vaak opgenomen in psychiatrie en vorig jaar overleden, moeder is oud en heeft veel zorg nodig. Mevrouw werd rond haar dertigste twee keer behandeld in GGZ vanwege depressies. Zij heeft enkele goede vriendinnen en over en weer zijn zij elkaar tot steun. Geen echte hobby of sport.


Persoonlijke stijl

Een aanpakker, zorgzaam, geen aansteller, altijd maar doorgaan.


Hulpvraag

Leren grenzen herkennen en stellen, meer energie krijgen, geen intensieve GGZ-behandeling.


Advies/behandeling

Aan het einde van het eerste gesprek adviseer ik mevrouw zich te verdiepen in het artikel ‘Herstel van overbelasting’, te vinden op site www.behandelhulp.nl. In het tweede gesprek is mevrouw enthousiast over het artikel, we bespreken hoe zij zelf meer balans in haar dagelijks leven kan brengen en ik stimuleer haar hier dagelijks aandacht aan te besteden. Tijdens elk volgend gesprek hebben we hier aandacht voor en benadruk ik het positieve.

We zoeken tevens een verklaring voor haar persoonlijke stijl. Mevrouw wil uiteindelijk haar stijl wel enigszins aanpassen, meer oog hebben voor haar eigen behoefte, haar autonomie versterken. Het aangereikte autonomiestappenplan biedt daarbij veel houvast.

Mevrouw geeft in het zesde gesprek aan minder vermoeid te zijn en weer zonder gesprekken verder te kunnen. We besteden aandacht aan terugvalpreventie en sluiten de behandeling af. Indien nodig kan zij nog een afspraak maken.

‘De huisarts vaart blind op de POH’
Luister hier naar de casus van Geurt Jansen.
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten