purper 30
jaargang 5 2014
05
‘BLENDED’ BEHANDELEN HEEFT DE TOEKOMST
Bestuurder Cecile Exterkate vertelt over haar eigen ervaring met het bieden van zorg op afstand en de rol van eHealth in een veranderend zorglandschap.
Zowel binnen de Basis GGZ als de Specialistische GGZ zet Pro Persona op dit moment grote stappen in het toevoegen van online toepassingen in reguliere behandelingen. Deze vorm van behandelen wordt ‘blended’ genoemd, doelend op de ‘mix’ van online en regulier.

Door Arend Jan Alberts
Dit artikel bevat:
Binnen Pro Persona krijgt dit momenteel vorm op vijf deelterreinen: eHealth Warenhuis voor de BasisGGZ, CureLink en Pro Persona Online voor de Specialistische GGZ, dat vooralsnog is opgedeeld in de modules Toegang, Persoonlijkheidsstoornissen en een voor het Centrum voor Psychotherapie. De online zorg wordt aangeboden via een beveiligde omgeving waar cliënt en behandelaar met elkaar kunnen communiceren. En waar de cliënt behandelopdrachten kan vinden of achtergrondinformatie.

Eis
De inpassing van ‘blended’ behandelen is niet vrijblijvend. De zorgverzekeraars hebben namelijk als eis gesteld dat binnen de Basis GGZ gemiddeld over alle cliënten genomen 20 procent van de contacten digitaal moet zijn in 2014. Binnen de Specialistische GGZ is dat 5 procent.

eHealth Warenhuis
Binnen de Basis GGZ van Pro Persona draait Indigo-online, aangeboden via het eHealth Warenhuis. Cliënten krijgen een inlog en kunnen dan het eerste gesprek voorbereiden door online opdrachten in te vullen. Daarnaast biedt het systeem zelfhulpmodules en een module voor beveiligd berichtenverkeer met de behandelaar.

CureLink
Sinds 2013 maken de zorgprogramma’s Angststoornissen, Depressie en Bipolaire stoornissen gebruik van CureLink. Het gebruik van CureLink zorgt voor een inhoudelijke kwaliteitsverbetering en standaardisering van de zorg. De duur van de behandeling kan hierdoor worden bekort. Cliënten kunnen de behandelinformatie gemakkelijk online vinden en digitaal hun huiswerkformulieren invullen. Ook kunnen zij hun eigen behandelvoortgang digitaal bijhouden.

Pro Persona Online
De zorgprogramma’s Toegang en Persoonlijkheidsstoornissen starten dit jaar als eerste met Pro Persona Online. In een aantal inspiratiesessies dit voorjaar, met de Programmaraad, intakers, teamleiders, secretarieel medewerkers, cliënten en eHealth projectgroepleden, werd positief gereageerd op de mogelijkheden die eHealth biedt: van chatten en digitale opdrachten tot een online bibliotheek. Op dit moment wordt gekeken wanneer welke informatie online beschikbaar komt voor de cliënt en naar de impact van dit nieuwe kanaal op de dagelijkse werkzaamheden van de behandelaar.

Module Toegang
Cliënten kunnen hier informatie vinden over het intakeproces, 'huiswerk' maken als voorbereiding op hun intake en na de intake gericht informatie krijgen over het vervolg. Aan de online module voor Toegang wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Het doel is om in juni de betrokken medewerkers te trainen, zodat de module direct daarna ‘live’ kan gaan.

Module Persoonlijkheidsstoornissen
Op dit moment wordt de online inhoud geschreven. Het doel is om na de zomer de medewerkers in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel te trainen, zodat deze module in september ‘live’ kan gaan.

Module Psychotherapie
De maanden mei en juni worden gebruikt voor het schrijven/ontwikkelen/selecteren van content. Naar verwachting wordt een eerste testomgeving voor de zomer opgeleverd.

Meerwaarde
De verwachting is dat een groot deel van de zorgprogramma’s van Pro Persona in de komende jaren zullen worden toegesneden op ‘blended' behandelingen. Uitgangspunt daarbij: het moet meerwaarde hebben in de behandeling en bijdragen aan een betere informatievoorziening aan de cliënt (en diens omgeving). Andere doelstellingen zijn onder meer de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, de bereikbaarheid van Pro Persona te vergroten en wachttijden te verkorten. Met natuurlijk behoud van de zorgkwaliteit.

Wil je meer weten over eHealth binnen Pro Persona, neem dan contact op met projectleider Wiede Vissers. w.vissers@acsw.ru.nl
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten