Betsy Raemaekers, teamleider Toegang en Secretariaat: ‘Ik ben vooral een trouble shooter. Rivierenland, de locatie waar ik werk, is klein. Alle vragen en aanmeldingen op het gebied van volwassenzorg voor deze locatie zie ik voorbijkomen. Ik zorg dat alles doorgesluisd wordt naar de intakers. Soms, wanneer de casus te complex is, doe ik dat in overleg met de programmaleider of zoek ik nog contact met de verwijzer om verheldering te vragen. Er is wel eens een mis-match op basis van de informatie die we van de huisarts krijgen. Dan blijkt dat er toch meer of iets anders aan de hand is.


Team Toegang bestaat uit intakers uit alle ambulante zorgprogramma’s, een programmaleider, een secretariaat, een teamleider en in Rivierenland is deze laatste ook aanmeldfunctionaris. Er is een Expert Overleg Team, dat geeft intakers de mogelijkheid om multidisciplinair te overleggen. Het is leuk om aan de voordeur te werken. Ik houd van de diversiteit en het oplossen van ingewikkelde puzzels. Je moet goed weten wat we in huis te bieden hebben, breed geïnformeerd zijn, je weet van alles wat. Het doel is natuurlijk om een cliënt zo snel mogelijk op de goede plek te krijgen. Het werk dat het secretariaat hierin doet, daar staan we te weinig bij stil. Het is een enorme administratieve uitdaging om een cliënt te laten starten. Het goed prepareren van de cliënt is belangrijk. Op een vriendelijke en informatieve manier wekken we vertrouwen en geven we hoop op een behandeling met positieve afloop.’

purper 35
jaargang 6 2015
04

Het Zorgprogramma Toegang krijgt vorm op verschillende locaties van Pro Persona: in Tiel, Nijmegen, Ede en Arnhem. Purper zet de schijnwerper op Tiel. Teamleider Betsy Raemaekers: ‘Ik houd van de diversiteit en het oplossen van ingewikkelde puzzels.’


Door Hanneke Sizoo

Dit artikel bevat:
?
?
WERKEN
AAN
DE VOORDEUR

Rien ten Brinke: ‘Als lid van de Programmaraad ben ik zorginhoudelijk betrokken bij het beleid en verantwoordelijk voor de link tussen de beleidsmakers en de werkvloer. Alles wat te maken heeft met het intakeproces passeert bij de Programmaraad. Ons doel is alles zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, met veel aandacht voor de kwaliteit van de zorg.

Als raad signaleren we de knelpunten op de locaties en onderzoeken we of het aanknopingspunten zijn voor het vormgeven van nieuw beleid. Afhankelijk van het onderwerp besluit de Programmaraad zelfstandig, maar soms doet de Raad van Bestuur uitspraken die gevolgen hebben voor ons Zorgprogramma. Een voorbeeld daarvan is het besluit dat het ZP Toegang niet alleen meer van toepassing zal zijn op volwassenen maar ook op jeugd en ouderen. Dat heeft voor ons veel consequenties. Wat jeugd betreft is de rol van de gemeente belangrijk geworden. Maar ook het systeem rond jeugd en ouderen is anders. Je hebt dan vaker te maken met ouders en of kinderen, die ook bij de aanmelding betrokken moeten worden. Een ander voorbeeld van een onderwerp waar de Programmaraad zich mee bezig houdt, is de vraag welke discipline een intake mag doen. Ook eist de zorgverzekeraar dat er een hoofdbehandelaar betrokken is. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van ons Zorgprogramma.’

Irene van de Velde werkt als secretaresse bij het ZP Toegang in Tiel
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten