purper 34
jaargang 6 2015
11
COLOFON
Purper Online is een uitgave voor medewerkers van Pro Persona en verschijnt zeven keer per jaar Redactie: Hanneke Sizoo (hoofdredacteur), Philip Homburg, Ellen Wilbrink, 

Arend-Jan Alberts, Marc Schippers, Wim Huberts, Hans Houkes, Joyce Janssen Correspondenten: Lisan van Loveren, Charles van Workum, Miep Wolak, Jolanda Zwaan, Joost Schneiders, Hendrik van de Mortel Beeld en geluid: Philip Homburg, Hanneke Sizoo, DOKS ontwerpburo Correcties: afdeling Communicatie Vormgeving: DOKS ontwerpburo

Redactieadres: afdeling Communicatie, de Zijsprong, Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze
Tel: 06 11587113 E-mail: purper@propersona.nl Twitter: @purperonline

Kopij: Graag aanleveren via e-mail: purper@propersona.nl. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, in te korten of naar een later moment te verschuiven. Dit gebeurt in overleg met de inzender. Verspreiding: Purper Online wordt per mail verstuurd naar 3.750 medewerkers en naar externe belangstellenden. Ook is Purper Online te vinden op het Intranet en de website van Pro Persona. Automatisch de nieuwste Purper Online ontvangen?
Meld je aan bij purper@propersona.nl. Deadline: nr. 35: 21 april 2015
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten