Is er binnen onze organisatie ook iets bekend over slaapproblemen bij medewerkers, of zoeken we dan spijkers op laag water?


Er zijn geen cijfers bekend. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen slaapproblemen zijn. Een onderzoek in opdracht van zorgverzekeraar VGZ door Blauw Research geeft aan dat bijna 40% van de Nederlanders regelmatig last heeft van slaapproblemen. Bijna een kwart voelt zich doorgaans vermoeid en 11% zelfs erg vermoeid. Vrouwen en jongeren voelen zich vaker vermoeid. Vijftigplussers juist minder vaak.


Van 16 tot 21 maart werd de Nationale Slaapweek gehouden. Er is onderzoek gedaan over hoe slaap en werk elkaar beïnvloeden. Kun je daar iets over zeggen? 

Jan Machek, psycholoog en senior consultant voor Arboned geeft in zijn artikel in het vakblad ARBO (uitgave januari/februari 2015) aan dat slaaptekort een direct effect heeft op de inzetbaarheid van medewerkers. De draagkracht neemt af, net als de weerstand bij spanningen en de weerstand tegen ziekten. Ook treden veranderingen in het gedrag op: mensen worden kortaf, kunnen minder goed omgaan met druk, worden passiever en het vermogen om informatie te verwerken wordt minder.


Binnen onze organisatie wordt onregelmatig gewerkt. In de CAO en in de arbeidstijdenwet zijn richtlijnen voor werk- en rusttijden te vinden, toch?

Zeker. Maar in de praktijk is er wel eens een verschil van mening over de uitvoering daarvan. Ook al is uit onderzoek aangetoond dat roosteren met de klok mee en het draaien van maximaal vier nachtdiensten achter elkaar gezonder is, ervaart een aantal medewerkers het tegenovergestelde. Vooral de relatie met de privéomstandigheden maakt dat er verzet is tegen de Arbeidstijdenwet. De biologische klok wordt niet zo direct gevoeld.


Heb je advies voor collega’s die onregelmatig werken als het om slapen gaat? 

Een paar adviezen die minder bekend zijn: 


• Doe vlak voor de nachtdienst begint een dutje, dat helpt om beter wakker te blijven.

• Draag een zonnebril als je ‘s ochtends naar huis rijdt en rij voorzichtig.

• Zet een praatprogramma aan op de autoradio.

• Overweeg een gerichte gedragstherapie, dat kan helpen om de aanpassing aan het 

   werken in wisselende diensten beter te laten verlopen.


En al die andere collega’s, hoe kunnen zij voorkomen dat ze slaapproblemen krijgen? 

Stress is volgens experts de belangrijkste oorzaak van slaapgebrek. Dit kan zowel thuis als op het werk ontstaan. Stress kun je niet altijd voorkomen, maar signaleren wat bij jou stress veroorzaakt is altijd mogelijk. Vervolgens kun je, al dan niet met hulp, leren anders met de stressveroorzakers om te gaan. Gedrag en het maken van keuzes is bepalend. Ga voor meer informatie naar www.arbocatalogusggz.nl  

purper 34
jaargang 6 2015
05

Mailen met Louis, arbo-adviseur


Door Hanneke Sizoo

EN, HEBBEN WIJ
SLAAPPROBLEMEN?
Louis Hutten
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten