purper 32
jaargang 5 2014
10

Zevenhonderd bedrijfshulpverleners geregistreerd en op maat opgeleid


Door Hanneke Sizoo

BHV 

Als beleidsadviseur Facilitair Servicecentrum heeft Dianne de Wild alles wat met BedrijfsHulpVerlening (BHV) te maken heeft, aangepakt. ‘Mijn doel? Medewerkers enthousiast maken voor BHV door de cursus die ze volgen. En wat ze leren, moet toepasbaar zijn en lijken op de werkelijkheid. Dat was het in het verleden niet.’


Het nieuwe beleid is zo goed als af en de BHV-organisatie kan vanaf 1 januari aanstaande volledig nieuw opgetuigd gaan draaien. Dianne: ‘Op dit moment zijn we zover dat ieder gebouw een eigen ontruimingsplan heeft en er is een Pro Persona BHV-plan. Daarnaast weten we eindelijk precies wie onze zevenhonderd BHV’ers zijn en welke opleiding ze hebben gevolgd. Elke locatie heeft voortaan een portefeuillehouder BHV, dit is een leidinggevende uit de zorg. Hij of zij is aanspreekpunt voor de BHV-zaken binnen de locatie. 


Met ingang van volgend jaar is de BHV-opleiding vernieuwd volgens de wensen die iedereen al jaren heeft, meent Dianne. ‘Training vindt plaats op de eigen afdeling, in een halve dag per jaar. Een vraag als: 'Wat moet ik doen als het alarm afgaat?' wordt nu binnen de eigen afdeling getraind en de daar aanwezige hulpmiddelen, zoals een sleepmatras, worden ter plekke gebruikt.’


Het takenpakket van een BHV-er? Beginnende brand blussen, hulp bieden bij ongevallen, ontruimen, schakelen naar externe hulpverleners en de brandveiligheid binnen eigen afdeling bewaken. Dianne: ‘BHV krijgt voortaan een vaste plaats in het trimester-rapport van de directies. Ook wordt daar verslag gedaan van meldingen, zodat managers beter kunnen sturen. Actiepunt voor 2015 is het opstarten van een Pro Personabrede registratie van brandalarmmeldingen en de oorzaak, zodat op basis van deze gegevens verbeteracties uitgezet kunnen worden.'OPNIEUW
OPGETUIGD
Dianne de Wild
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten