purper 32
jaargang 5 2014
04
'WAT ZIE JE 

ER WEER

HEERLIJK
UIT VANDAAG'

Ongewenst gedrag, dat is het grote thema voor de vijf vertrouwenspersonen van Pro Persona. Het eerste jaar na hun aanstelling is vooral gebruikt als opstartfase. ‘Nu is het tijd voor het echte werk.’ Cisje Derks, Thilda Geverinck en Francoise Villerius vertellen over hun functie.


De vertrouwenspersonen zijn aangesteld om medewerkers die met ongewenste omgangsvormen te maken hebben of hebben gehad, op te vangen, te begeleiden en hen nazorg te geven. Een belangrijke taak, want ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot bijvoorbeeld psychosomatische klachten, klachten als angst, somberheid, depressie, of tot langdurig ziekteverzuim.


De telefoon rinkelt niet dagelijks. Een goed teken? ‘Ongewenst gedrag komt binnen iedere organisatie voor, ook bij Pro Persona,’ zeggen vertrouwenspersonen. ‘Dat we nog weinig aanmeldingen hebben gehad heeft volgens ons vooral te maken met onbekendheid. Onbekendheid over ons bestaan, maar ook over wat je van ons mag verwachten.’ 


Psychisch lastig vallen

Ongewenste omgangsvormen, waar gaat dat over? Intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, maar ook pesten. De vertrouwenspersonen: 'Elk team heeft wel zijn zwarte schaap. Pesten gebeurt òf omdat er grote druk is òf juist bij onderstress. De definitie van pesten is heel helder: psychisch lastig vallen. 

 

Cultuurkwestie

Pesten is vaak een cultuurkwestie, een manier van met elkaar omgaan. Ben je eenmaal werkzaam dan zie je vaak niet meer wat er binnen je eigen werkomgeving in de omgang niet klopt. Het is belangrijk dat leidinggevenden het benoemen. Dat er gereageerd wordt op een uitspraak als: ‘Hé homo, zou je niet eens…. Andere voorbeelden van pesten? Spullen wegpakken, vervelende mailtjes, seksueel getinte opmerkingen, structureel niet meegevraagd worden met pauzes. Een opmerking als: ‘Wat zie je er weer heerlijk uit vandaag’. Of net te dicht naast je komen staan bij het koffiezetapparaat. Of dit gedrag als ongewenst ervaren wordt, verschild per persoon. We hopen dat ongewenste omgangsvormen meer en beter aan de oppervlakte komen.’

 

Vervolgstappen

De vertrouwenspersonen bieden in de eerste plaats een luisterend oor. De gesprekken zijn vertrouwelijk, want vertrouwenspersonen hebben een zwijgplicht. Zij helpen medewerkers de problemen te ontrafelen, denken mee en bespreken oplossingsmogelijkheden. Ze adviseren bijvoorbeeld over hoe je in gesprek kunt gaan met je collega of leidinggevende. Welke vervolgstappen worden ondernomen bepaalt de medewerker zelf. Mocht het nodig zijn een klacht in te dienen dan kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. 


Soms wordt de vertrouwenspersoon benaderd voor een arbeidsconflict. In dat geval verwijst de vertrouwenspersoon na een oriënterend gesprek meestal door naar een specialist op dat gebied, zoals rechtsbijstand of de vakbond.

 

Vrij om te kiezen

Twee van de vijf vertrouwenspersonen zijn buiten Pro Persona werkzaam. Van hen wordt opvallend meer gebruik gemaakt. Een medewerker is vrij om te kiezen wie hij wil. Maar het is wel zo dat de interne vertrouwenspersonen niet voor hun eigen organisatieonderdeel werken. 

De vertrouwenspersonen van Pro Persona stellen zich voor.

Door Hanneke Sizoo

‘Ik deed de opleiding supervisie en coaching. De items waar ik in geschoold ben sluiten mooi aan bij wat ik wil betekenen in mijn functie als VP. Mijn ervaring is dat de eerste opvang belangrijk is. Goed luisteren kan al heel veel spanning wegnemen. Mijn vermoeden is dat de bezuinigingen vaker zorgen voor ongewenste situaties. Teams moeten het werk met minder personeel doen. Er lopen meer flexwerkers rond en de patiëntengroep is zwaarder en vaker in de contramine. Personeel heeft nauwelijks tijd en aandacht om misstanden te melden.’ 

Cisje Derks, sociotherapeut, Pompestichting
Francoise Villerius, extern vertrouwenspersoon

‘Ik ben politieambtenaar en werk als manager bij de Politieacademie, team forensische opsporing. Mijn rechtvaardigheidsgevoel en betrokkenheid zijn groot. Het gaat er om de juiste vragen te stellen, tot de kern van het probleem te komen en uit te vinden of het wel of niet met de VP afgehandeld kan worden. De beleving van de medewerker telt. Maar tot een formele klacht komen, dat is een hele grote stap. Het mag niet zo zijn dat iemand die een klacht indient de last draagt dat hij niet meer kan werken. Het is onze rol dat te bewaken.’ 

Thilda Geverinck, teamleider Jeugd, Pro Persona Veluwe Vallei

‘Ik vind het belangrijk ervoor te zorgen dat Pro Persona een prettige werkgever is. Op veel plekken lukt dat goed, maar niet overal. Er zijn medewerkers die hun problemen niet bespreken, zich alleen voelen. Of ziek worden en uitvallen. Mijn grote motivatie dit werk te doen is dat ik heel slecht tegen onrecht kan. 

Leidinggevenden kunnen ons ook uitnodigen bij een teamoverleg te komen, wanneer ze preventief aandacht willen schenken aan ongewenste omgangsvormen. Overigens is niet iedere ongewenste omgangsvorm een zaak voor de vertrouwenspersoon. Vaak kunnen medewerkers of leidinggevenden het prima zelf oplossen. Als wij toch worden benaderd nemen we het niet over. We denken mee, staan ernaast en volgen het proces. Als vertrouwenspersoon sta je altijd naast de klager. We zijn partijdig. Als iemand zegt: ik word gepest, dan ondersteun je.

Download hier de folder

‘De vertrouwenspersoon’. 

Ad Houtzager, 

extern vertrouwenspersoon

Irma Maandag, 

sociotherapeut Pompestichting

Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten