purper 32
jaargang 5 2014
11
Door Arend-Jan Alberts
Dit artikel bevat:

Hoe ga je als begeleider of behandelaar om met verbale agressie? Wat zijn de richtlijnen op het gebied van suïcidepreventie? Maar ook: wat is de meldcultuur op onze afdeling? Zo maar een greep uit de verschillende onderwerpen die in oktober zijn belicht tijdens de Week van de Veiligheid. 


Medewerkers, cliënten én vertegenwoordigers van de Familieraad gingen samen in gesprek. Een voorwaarde, want: Veiligheid maken we samen. Tijdens de week stonden op alle locaties van Pro Persona de landelijke acht speerpunten centraal: agressie, somatische co-morbiditeit, suïcidepreventie, medicatieveiligheid, dwang & drang, brandveiligheid, veilig incidenten melden en tot slot het veiligheidsmanagementsysteem. Purper polste de reacties en toont een bloemlezing van getoonde filmpjes. 


Reacties

‘Het gaat om het beperken van risico’s. Gewoon goed opletten dat er niets mis gaat, maar de praktijk is weerbarstiger. Het blijft mensenwerk.’


Per regio zijn ambassadeurs benoemd: ‘Het gesprek op gang brengen is het allerbelangrijkste.’


‘Overall was het heel goed om met z’n allen de focus te hebben op veiligheid. Nu is het de kunst om het vast te houden, te borgen en samen te blijven bouwen aan veiligheid.’


‘Het is van wezenlijk belang om aandacht te besteden aan veiligheid. Daarin spelen familieleden ook een rol. Denk aan het raadplegen van familieleden van een cliënt om op die manier een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen, te voorkomen dat er zaken over het hoofd worden gezien. Op die manier minimaliseren we met elkaar de gevaren en maximaliseren we de veiligheid.’


‘Veiligheid is vanzelfsprekend, tot er iets gebeurt. Het is een van de grootste onderdelen van de kwaliteit die je levert. Veiligheid kun je bovendien van alle kanten bekijken. Er is altijd wel iets wat met veiligheid te maken heeft. Daarom is de week een goede aanzet om veiligheid op de agenda te krijgen. Daar willen wij vanuit cliëntenvertegenwoordiging actief in meewerken.’


‘Wees open en vermeld niet alleen wat er fout ging, maar juist ook wat er goed gaat.’


Medicatieveiligheid

In een bijeenkomst met cliënten, medewerkers, een arts en een apotheker werd gediscussieerd over medicatieveiligheid. Tevens werd er een informatieve film getoond.

Brandveiligheid

Medewerkers, cliënten en inwoners van Wolfheze konden tijdens een demonstratie brandveiligheid ervaren wat rook doet met je oriëntatie en hoe je een vlam in de pan niet moet doven. Ook werd geoefend met een sleepmatras en de Evac Shire, om mensen die minder mobiel zijn van de eerste verdieping te kunnen halen.

Veiligheid hoog in ons vaandel

‘Veiligheid is een breed begrip, maar tegelijkertijd heel klein, het zit in iedere kamer’,

zegt Cecile Exsterkate

Facebook

‘Heel interessante voorbeelden kwamen aan de orde tijdens de startbijeenkomst’ klik hier

VEILIGHEID MAKEN WE SAMEN
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten