purper 30
jaargang 5 2014
08
Lotte werkt als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Overwaal en is onderzoeker in dienst van de Radboud Universiteit, waar zij promotieonderzoek doet naar traumabehandeling bij jongeren.

Door: Hanneke Sizoo
Een deel van de groep mensen met trauma-ervaringen wordt succesvol behandeld. De groep die vaak buiten beeld blijft zijn cliënten die naast een post traumatische stress stoornis (PTSS) ook andere klachten hebben.

‘Dat is raar,’ zegt Lotte. ‘We hebben een goede behandeling, maar we zijn bang om hem te gebruiken. Exposure is een manier om cliënten hun trauma te laten aangaan in plaats van het te vermijden. Veel therapeuten vinden het spannend om dit te doen.’

Wel verwacht niet gekregen
Agnes van Minnen, promotor van Lotte, wil de exposuremethode toepassen bij groepen die de behandeling niet kregen, terwijl je dat wel verwacht zou hebben. Bijvoorbeeld de groep 12 tot 18- jarigen met meervoudig interpersoonlijke traumatische ervaringen. De jongere heeft bijvoorbeeld te maken gehad met geweld of seksueel misbruik en hierdoor een PTSS ontwikkeld.

Niet toe komen aan de klacht
Om deze groep gaat het bij het onderzoek van Lotte. Er volgt een intensieve (exposure) behandeling van een week: vijf dagen van 09.00 tot 15.00 uur. Juist deze groep is interessant omdat zij bij een reguliere behandeling, bijvoorbeeld van één gesprek per week, niet toe komen aan de klacht, omdat er zoveel verschillende problemen spelen. Tijdens weekbehandeling word je gedwongen ‘alleen maar’ met het trauma bezig te zijn.

Positieve resultaten
Voor het onderzoek van Lotte zijn tien personen nodig om een analyse te kunnen maken. Er zijn zes mensen geweest en nog twee zijn er ingepland. De resultaten tot nu toe zijn heel erg positief, vertelt Lotte. ‘Je ziet een afname van PTSS-klachten. Jongeren hebben minder last van flashbacks en nachtmerries. Ook andere klachten nemen af.’ Lotte noemt als voorbeeld een meisje met een autismestoornis. Zij volgde de behandeling en kon daarna veel beter profiteren van haar autismebehandeling. Of jongeren die niet meer naar school gingen, gaan nu weer wel.

O ja, ik ben ook nog misbruikt
Volgens Lotte is het nog een hele klus om jongeren te vinden van wie bekend is dat ze een trauma hebben meegemaakt.
‘Door de zoektocht ontdekten we dat we niet altijd goed screenen op trauma’s. Vaak komen jongeren voor een andere klacht en zij zullen niet zo snel uit zichzelf zeggen: ‘Trouwens, ik ben ook nog seksueel misbruikt.’ We hebben nu een screeningslijstje ontwikkeld
waarmee een hulpverlener heel simpel naar boven kan krijgen of er sprake is van een traumatische ervaring. Of het lijstje voldoet wordt nu in de praktijk getest.

Weerstand
In beginsel was er wel wat weerstand tegen de behandeling. Het zou te intensief zijn en te belastend. Nu de eerste resultaten positief zijn, krijgen ze meer aanmeldingen. Een week zo intensief behandelen als dat Overwaal nu doet, is uniek in Nederland. Een team van enkele therapeuten rouleert, daardoor is het haalbaar om het uit te voeren. Lotte: ‘Voordeel is ook dat behandelaren elkaar scherp houden.’

Details delen met een onbekende gemakkelijker
‘De cliënt ziet zes of zeven behandelaren, maar de jongeren blijken dat als positief te ervaren. Ze geven aan dat het gemakkelijker is details te delen met iemand die je niet zo goed kent. Parallel bieden we een programma aan voor ouders. Voor het hele gezin is dit een intensieve therapie. Maar onze ervaring is dat wanneer de klachten onbehandeld blijven, dit nog veel heftiger is.’ Lotte hoop in 2014 alle data voor haar onderzoek verzameld te hebben, daarna kan het schrijven ter voorbereiding op haar promotie beginnen.

informatieflyer voor verwijzers
http://www.insideout.nl/
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten