purper 30
jaargang 5 2014
06
GESPOT
TALENT
Collega's met ambitie

Door Hanneke Sizoo
De groep doorloopt een traject van achttien maanden, de inhoud is geïnspireerd door het HPO-gedachtengoed. Er is een aanbod van verschillende modulen (zorgbedrijf, ‘verbindend leiderschap’, HRM, financieel management en zorgadministratie, veranderen, (persoonlijke) effectiviteit, leidinggeven aan teams) en in de tussenliggende perioden zijn er andere leervormen, zoals ‘action learning’-opdrachten, intervisiebijeenkomsten en een stage.
Een groepje collega’s dat de ambitie heeft leidinggevende te worden, startte afgelopen september met het Talentprogramma van de Pro Persona Academie. Hoe bevalt het om mee te doen aan dit programma? We vragen het aan twee deelnemers: Lindsay van Es, senior verpleegkundige Multi Complexe Zorg Nijmegen en Walter van Eldijk, HR-adviseur.

Wat zijn de sterke punten in het traject?
Walter: ‘Ik vind het sterk dat het opleidingstraject een duidelijke aansluiting zoekt bij de visie van Pro Persona. Door middel van boeken als ‘Leiderschap bij verandering’ van Kotter, ‘Maak van je bedrijf een toporganisatie’ van André de Waal (over HPO, red.) en ‘Good to great’ van Jim Collins wordt de theorie aangereikt en wordt tijdens de lessen de verbinding gemaakt met onze eigen praktijk.
Een ander sterk punt vind ik de intervisie en de coaching. We komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen in te brengen die we dan volgens een intervisiemethode doornemen. Daarnaast heb ik veel aan de coaching door een ervaren leidinggevende binnen Pro Persona. Tijdens dit contact wisselen we vragen en ervaringen uit en krijg ik een beter beeld van de rol(len) van een leidinggevende binnen onze organisatie.’

Lindsay: ‘Vorm en inhoud van het leerproces spreken mij erg aan. Het competentieprofiel van leidinggevenden binnen Pro Persona heeft, net zoals het Profiel Pro Persona, een belangrijke plek binnen het programma. Dit zijn richtingaanwijzers die nodig zijn om binnen onze organisatie kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Binnen het programma staat deze missie centraal. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van een persoonlijke visie op goed leiderschap. Het feit dat de docenten bekend zijn met onze organisatie en de structuren vind ik ook een punt dat het leerproces versterkt.’

Nieuwe inzichten? Verbazing? Meest verrassende?
Lindsay: ‘Binnen het programma maken we gebruik van verschillende literatuur over leiderschap. Deze auteurs schrijven allen over de kracht van een sterke professionele wil, gecombineerd met daadkracht. Paul de Blot, hoogleraar business spiritualiteit, is grondlegger van een van de geselecteerde theorieën binnen het programma. Business spiritualiteit (met in essentie de relatie tussen ziel, zakelijkheid en samenwerking) bevestigt mijn visie op samenwerken en presteren. Het is volgens mij van essentieel belang om de intermenselijke relaties die wij aangaan met onze cliënten, ook aan te gaan binnen onze professionele relaties. Een goede sfeer en betrokkenheid hebben een positieve invloed op de motivatie van medewerkers. De krachtgerichte benadering zoals wij die kennen vanuit onze rehabilitatievisie is ook toepasbaar binnen de onderlinge samenwerking in teams. De kracht van de relatie zorgt voor vertrouwen en dat is nodig voor een constructieve dialoog. Kritische feedback is effectiever wanneer er ook genoeg positieve aandacht is voor de aanwezigheid van krachten en talenten. Want dat wat je aandacht geeft groeit!’

Walter: ‘Het verrast me positief dat een aantal deelnemers er al zo snel in geslaagd zijn om in een functie van leidinggevende benoemd te worden. Verder ben ik verrast door het enthousiasme van de deelnemers aan de Pro Persona Academie. We zijn positief ingesteld en allen leergierig. Het heeft mij bovendien duidelijk nieuwe inzichten gegeven over de grote hoeveelheid veranderingen die op ons als organisatie af komen, het financiële huishoudboekje van Pro Persona en de wijze waarop de onderhandelingen met de zorgverzekeraars gaan (en duidelijk veranderen). En tijdens de module HR (over mijn eigen vakgebied) kreeg ik nota bene nog een nieuwe methode aangereikt.’

In hoeverre heeft het traject je manier van werken al veranderd?
Walter: ‘Ik ben duidelijk meer door de bril van een leidinggevende gaan kijken. Dat betekent ook de juiste mensen inschakelen en afstappen van het idee dat je alles zelf moet willen doen. Verder ben ik door de verkregen kennis op het gebied van Finance & Control bewuster geworden van de keuzes die op dat gebied gemaakt moeten worden en van de ontwikkelingen die op ons afkomen. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars en de productafspraken bijvoorbeeld, doen beseffen dat het noodzakelijk is je huishoudboekje op orde te hebben.’

Lindsay: ‘Het programma heeft mijn manier van denken niet veranderd maar mijn passie voor het werk wel vergroot. Het geeft energie als je met een klas ambitieuze mensen op een gezonde manier discussieert over mogelijkheden die de prestaties van teams vergroten en de kwaliteit van zorg versterken. Het programma heeft mij bewuster gemaakt van het belang van lange termijn-gerichtheid bij het nemen van besluiten. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op selecteren en beoordelen van medewerkers. Het is belangrijk dat een team kan meebewegen binnen de snel veranderende praktijk. Dit vraagt een flexibele en betrokken basishouding van de medewerkers. Het is aan ons om de soms weerbarstige en onzekere praktijk als realiteit te beschouwen en tegelijkertijd onszelf op een oplossingsgerichte wijze in te zetten voor de missie die ons verbindt.’

Wat hoop je nog te leren?
Lindsay: ‘Ik hoop de komende jaren nog véél te leren! De afgelopen jaren heb ik gewerkt als senior verpleegkundige op een gesloten afdeling voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De ervaring die ik daar heb mogen opdoen, in een zeer betrokken en vooruitstrevend team, neem ik mee als beginnend leidinggevende.
Het programma heeft ertoe geleid dat ik op korte termijn start als teamleider op een behandelafdeling voor ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Ik kijk hier erg naar uit. Het is mijn droom om door goed samenwerken en elkaar aanvullen, een sterke groep te vormen die zich verantwoordelijk voelt voor het behalen van het gemeenschappelijk doel!’

Walter: ‘Hoe ik veranderingen in goede banen kan leiden en medewerkers daarin meekrijg. Er komt veel op ons af. Het is niet altijd eenvoudig om dan de motivatie en bereidwilligheid om mee te bewegen, vast te houden. Sommigen gaan in verzet of laten duidelijk blijken het niet te ‘trekken’. Ik wil leren de urgentie van veranderen uit te leggen en er aan bij te dragen dat ‘het nieuwe denken’ gemeengoed wordt: een gebalanceerd evenwicht tussen kwalitatieve maar ook betaalbare zorg.’

‘Een HPO-manager geeft directe, snelle feedback.‘ (staat in boek van De Waal). Welke feedback zou je willen geven aan de Pro Persona Academie?
Lindsay: ‘Blijf op deze wijze investeren in het talent en de visieontwikkeling van medewerkers die bezield en betrokken zijn. Het kan onze organisatie alleen nog maar sterker maken.’

Walter: ‘Een prima, gerichte opleiding tot het brede en complexe vak van leidinggevende.’
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten