purper 30
jaargang 5 2014
02
DE SUCCESSEN VAN HET MOBILITEITSCENTRUM
Reorganisatie en inkrimping betekenen onherroepelijk meer werk voor het Mobiliteitscentrum van Pro Persona. De als boventallig aangemerkte collega’s kunnen rekenen op ondersteuning, maar wil je je vrijwillig oriënteren op je loopbaan, dan ben je ook welkom.

Door Hanneke Sizoo
Dit artikel bevat:
Manager Mobiliteit Ellen Bol: ‘Zoals je in het onderstaande infographic kunt zien wordt zeventig procent van de boventallige collega’s herplaatst binnen Pro Persona, de anderen vinden een plek buiten de organisatie. Daarnaast is er een groep collega’s die zich op vrijwillige basis aanmeldt bij het Mobiliteitscentrum. Zij weten steeds beter de weg naar ons te vinden. De groep die dreigt boventallig te worden neemt in een vroeg stadium contact met ons op. Daar zijn we heel blij mee. Het geeft je meer tijd om naar een oplossing te zoeken. Het is echt een misvatting te denken dat je pas bij ons terecht kunt als je formeel boventallig bent geworden.

Het kost veel energie om nieuwe stappen te zetten. Het roept emotie op. Ook daar besteden we aandacht aan. Sommige collega’s werken al heel lang op een plek en zien soms enorm veel beren op de weg. Iedereen weet dat de arbeidsmarkt op dit moment niet zo gemakkelijk is en voor een bepaalde groep is er intern geen mogelijkheid.
Gelukkig zijn we lid van werkgeversorganisatie WZW, waardoor we een breed netwerk kunnen aanboren. Zie www.wzw.nl

We leren collega’s hun eigen netwerk in te zetten. Dat is vaak veel groter dan ze zelf denken. Via via kun je in contact komen met mensen die op een plek werken die interessant is voor jou. Denk maar aan de stelling dat je in 7 stappen terecht komt bij Barack Obama. Het werkt echt! Hard werken aan je eigen situatie geeft energie. Er is een hele wereld buiten Pro Persona. Wanneer je vindt dat Pro Persona voor je moet zorgen, krijg je het zwaar. Dan ga je het niet redden. Wij geven de handvatten, je hebt zelf de regie.

Het Mobiliteitscentrum doet het goed. In de eerste plaats door de inspanningen die collega’s zelf leveren, maar wat ook benadrukt mag worden is dat het succes mede te danken is aan de enorme bereidwilligheid van leidinggevenden. Wanneer zij een vacature stellen accepteren zij vaak dat dat er een boventallige kandidaat solliciteert die niet honderd procent in het profiel past. Maar uiteindelijk werkt het wel, voor alle partijen.’
Ellen Bol
Wim de Vries, psycholoog Ede/Veenendaal
Charlotte de Schepper-Kerckhaert, teamleider Overwaal en Basis GGZ
Emy Swarts, psychosociaal behandelaar Kairos
ZICHT OP MOEILIJK VERVULBARE VACATURES
Psychiaters en klinisch psychologen, op dit moment de meest lastigste functies als het om vervullen van vacatures gaat. Binnen Pro Persona buigen verschillende mensen zich over het oplossen van dit probleem, waaronder Agnes Scholing.

Agnes is klinisch psycholoog, P-opleider en eerste aanspreekpunt voor de werving van klinisch psychologen. Agnes: ‘Er zijn relatief weinig klinisch psychologen in Nederland: ruim 2000. In het verleden is er nooit zo ingezet op het opleiden en werven van deze groep. Maar nu de zorgverzekeraars hebben bepaald dat zowel psychiaters als klinisch psychologen als hoofdbehandelaar kunnen optreden (beiden zijn opgeleid als specialist in de GGZ), is de behoefte aan klinisch psychologen sterk toegenomen. Om te beginnen als hoofdbehandelaar, want Pro Persona heeft, gelet op het aantal DBC's, meer hoofdbehandelaars nodig. Tevens wordt onderzocht waar taken tussen psychiater en klinisch psycholoog kunnen worden herverdeeld. De kosten spelen daarbij een rol: een psychiater is duurder dan een klinisch psycholoog.’

Overal populair
‘Op dit moment mag er 20 FTE aan klinisch psychologen geworven worden. We doen ons best die te vinden, maar dat valt nog niet mee omdat ze inmiddels overal in Nederland populair zijn. Veel van hen wonen in het westen van het land, dus dan is de stap naar het oosten niet altijd logisch. We hopen ze warm te kunnen maken met het werk- en opleidingsklimaat binnen Pro Persona en natuurlijk met de rust en schoonheid van het midden en oosten van het land als woonomgeving. Traditioneel werken veel klinisch psychologen met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, terwijl wij juist ook voor andere zorgprogramma’s klinisch psychologen nodig hebben. Denk aan Jeugd, Ouderen, Psychose, complexe Angst, Depressie, Bipolair en Ontwikkelingsstoornissen.’

Zelf opleiden
‘Naast werving van kant en klare klinisch psychologen zetten we in op extra opleiden. Voor 2015 hebben we 16 nieuwe opleidingsplekken aangevraagd, waarmee het totaal op 26 zou uitkomen. We hebben inmiddels ook erkenning voor het opleiden van kinder- en jeugdklinisch psychologen.’

Pro Persona als werkgever interessant
‘Voor nu is het belangrijk het enthousiasme over de manier waarop Pro Persona vorm geeft aan de zorg over te brengen. Bijvoorbeeld de constructie dat er bij ons hoogleraren werkzaam zijn in de rol van Hoofd Zorgprogramma maakt het extra interessant. We hebben het keurmerk TOPGGZ voor Overwaal en goede doorstroommogelijkheden.’
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten