purper 29
jaargang 5 2014
11
Wat doen we goed, waar kunnen we onszelf verbeteren en hoe pakken we dat aan? Vier studenten tillen ons familiebeleid naar een hoger plan.
Door Marguerite Elfrink
Een groep van vier studenten Maatschappelijk Werk van de HAN gaat ons helpen om het familiebeleid naar een hoger niveau te tillen. Zij brengen in kaart wat we al goed doen, wat verbetering vergt en wat er nodig is om de verbetering tot stand te brengen. Het onderzoeksproject zal vanuit de HAN onder andere worden begeleid door het kenniscentrum Duurzame Zorg. Daar is de nodige expertise beschikbaar over familie-participatie en het doen van praktijkonderzoek. Zij helpen met het formuleren van een goede onderzoeksvraagstelling en de methode van onderzoek.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op vier teams van de locatie Reinier Postlaan, de drie teams van het zorgprogramma Psychose Nijmegen (ACT Eerste Psychose, FACT Psychose en Opname 3) en Opname 1. Elke afdeling krijgt een onderzoeksstudent, die onder medewerkers, patiƫnten en familie gaat onderzoeken hoe de richtlijnen van het familiebeleid gehanteerd worden, hoe men over het beleid denkt en wat er nodig is om dit beleid vanzelfsprekend te laten worden. Het onderzoek moet leiden tot een advies en een implementatieplan. Daarnaast wordt er gekeken hoe het maatschappelijk werk hier een rol in kan spelen. De onderzoeksgroep bestaat uit Mandy Pastoors, Jolene van de Loo, Sanne Dortmans en Anne ter Haar. Zij volgen de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zitten in het laatste halfjaar van hun studie. Een van hun laatste opdrachten is het verrichten van een praktijkgericht onderzoek. Zij zijn zeer enthousiast over deze opdracht en hopen met het eindresultaat een bijdrage te kunnen leveren aan de implementatie van het zorgprogramma Psychose in Nijmegen.
De studenten zijn in februari gestart, eind mei is het project afgerond. Vanuit Pro Persona Nijmegen begeleiden Marguerite Elfrink, (programmaleider Psychose), Sasja Gradussen (SPV ACT-team) en Judith van Nimwegen (aandachtsfunctionaris Familiebeleid) het onderzoeksproject.

Bovenste rij van links naar rechts: Jolene van de Loo, Sanne Dortmans, Judith van Nimwegen. Onder: Mandy Pastoors, Anne ter Haar, Marguerite Elfrink. Sasja Gradussen ontbreekt.
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten