purper 29
jaargang 5 2014
01
VOORWOORD
Het betrekken van familie bij de behandeling en de zorg door professionals in de psychiatrie is helaas geen vanzelfsprekendheid. Daar zijn verschillende oorzaken en redenen voor aan te geven. Maar al die verklaringen vormen geen enkel argument om familie niet optimaal betrokken te laten zijn bij hun partner, zoon, dochter, broer, zus, vader, moeder, vriendin of vriend. In tegenstelling tot de professional is familie de constant aanwezige in het leven van de cliënt en vice versa en verdient daarom een vooraanstaande plek. Pro Persona heeft als doel gesteld dat de betrokkenheid van familie bij de behandeling en de zorg wel een vanzelfsprekendheid is. En daar wordt hard aan gewerkt. Op verschillende plaatsen, door verschillende medewerkers binnen de locaties en de zorgprogramma’s. Er wordt, in samenspraak met cliënten en familie, gezocht naar wegen hoe hier invulling aan te geven. De Familieraden kijken kritisch mee hoe we dat doen. Ook door de ervaringen van de familievertrouwenspersoon komen we er steeds meer achter wat familie wel of niet van ons verwacht. De ambulantisering maakt nog eens nadrukkelijk duidelijk hoe belangrijk ‘het systeem’ voor de cliënt is om overeind te blijven. Familie: vanzelfsprekend! Vanuit de portefeuille Familiebeleid werken we er hard aan om deze woorden ook betekenis te geven en de medewerkers van Pro Persona te voeden met middelen en handreikingen om hier de juiste weg in te vinden. Tot het vanzelfsprekend is.

Tom Zewald
portefeuillehouder Familiebeleid
directeur zorg Multicomplexe Zorg
KRAAKVERS
Aan iedereen die dit leest: de moeilijkste stappen om kennis te maken met de nieuwe Purper Online heb je al genomen! Of je hier nu terecht bent gekomen door een mailing, het intranet of door een 'van horen zeggen', voor je zie je de eerste kraakverse pagina van een digitaal blad met tal van nieuwe mogelijkheden maar met een zelfde diepgang, inhoud en leesgenot als wat je van de papieren versie gewend was.
Toegegeven, het is even wennen. Een beeldscherm ruikt toch net even anders dan een vers gedrukte pagina, maar vanaf nu is de Purper wel overal gemakkelijk bereikbaar. Op je werk, onderweg of op de bank met een tablet. We gaan je verwennen met slideshows, videocolumns en luisterbestanden. Bovendien kun je voortaan in het steeds groeiende aanbod aan artikelen gemakkelijk zoeken, ongeacht uitgave of jaartal. Om je gemakkelijk kennis te laten maken met deze nieuwe manier van lezen hebben we een filmpje voor je gemaakt waarin je stap voor stap de mogelijkheden van de Purper Online kunt ontdekken. Maar eigenlijk wijst het blad zich vanzelf...
Het blad is nog niet af. Samen met jullie gaan we op zoek naar de beste manier om binnen Pro Persona artikelen met diepgang onder de aandacht te brengen. Mocht je dus zelf ideeën, commentaar of suggesties hebben, deze zijn altijd welkom via purper@propersona.nl.

Namens de gehele redactie die de afgelopen maanden keihard gewerkt heeft om te zorgen dat je de nieuwe Purper Online nu voor je neus ziet: veel leesplezier en
beleving gewenst!
De redactie
KLACHTENREGELING VOOR FAMILIE EN NAASTEN
In de loop van 2014 krijgt Pro Persona een klachtenregeling voor familie en naasten. Hiermee is geregeld dat familie en naasten die te maken hebben met Pro Persona hun ontevredenheid kunnen uiten. Bijvoorbeeld als zij
ontevreden zijn over de manier waarop zij bejegend worden door medewerkers van de instelling. Met een dergelijke klachtenregeling is aan een van de
criteria ‘familiebeleid' voldaan zoals die in juli 2011 zijn uitgebracht door het Landelijk Platform GGZ. De regeling is in concept klaar voor de medezeggenschapsroute door de organisatie. Meer informatie volgt via je leidinggevende en intranet.

Zie ook www.platformggz.nl
WAT ZOU JAN...
Halverwege de productie van deze nieuwe digitale Purper overleed compleet onver-wacht ons redactielid en collega Jan van den Bos. De aantekeningen van zijn laatste interview zaten nog in zijn tas. De uitwerking ervan zou later wel komen, op het laatste nippertje voor de deadline, zoals dat meestal ging. Want er was nog zoveel meer te doen, en niet alleen voor Purper. Als Jan er nu nog was geweest had hij een foute grap gemaakt over zijn eigen deadline. De bewegingloze en fatale lijn waar dit keer niet mee te marchanderen was. Iedereen die Jan kende is op zijn of haar eigen manier bezig met het missen van Jan. Emotioneel, maar ook praktisch. Voor Purper gold: Jan was een man van ideeën en een taalkunstenaar. Een creatief brein waar we als redactie van Purper flink gebruik van maakten. Een leeg vel papier was binnen de kortste keren gevuld, een kop voor een verhaal verzonnen, een slecht lopend artikel verbouwd tot een fijne tekst, een column of organisatieritueel zo geschreven. Jan deed het allemaal. Met een gemak, flair, vrolijkheid en warmte die van hem een geweldige collega maakte.
Ken je dat gevoel? Dat iemand er niet meer is en dat je hem toch ziet lopen op straat. Dat je hem hoort praten en lachen in je hoofd. Dat is troostend. Het verzacht het missen. Het is prettig om elke dag wel een keer te denken: wat zou Jan hier van gevonden hebben? Vandaag is de nieuwe digitale Purper klaar. Ik denk: Jan had het prachtig gevonden. We hopen van harte dat jij daar net zo over denkt.

Hanneke Sizoo
hoofdredacteur Purper
Sluitenvorige pagina'svolgende pagina's
Sluiten

Reactie

Stuur een reactie naar de redactie
Sluiten